Almelo in Ansichtkaarten
Startpagina

Wat sas as dös was kaans !


waterdrup

Plattegrond van Ambt Almelo rondom Stad Almelo in 1866


Deze plattegrond toont hoe Stad Almelo als een soort enclave midden in Ambt Almelo ligt. De kaart is een uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden in het jaar 1866. De kaartschaal is 1 op 50.000. De hier nog gebruikte maateenheid voor oppervlakte is bunder. In 1816 werd in Nederland 1 bunder gelijkgesteld aan 1 hectare ofwel 10.000 vierkante meter. Maar pas in 1937 werd de bunder als officiële maat buiten gebruik gesteld.De verhoudingen grondoppervlak - inwoners verschilden enorm van elkaar.
Ambt Almelo telde 3789 bunders en 3800 inwoners, een fractie meer dan 1 inwoner per bunder.
Stad Almelo had 46 bunders en 3650 inwoners. Dat komt neer op bijna 80 inwoners per bunder.


Algemene toelichting bij het menu-onderdeel verzameling.


De verzameling van Gerard Olthof bestaat uit 809 verschillende ansichtkaarten. Daarvan zijn er 596 via de post gelopen. De andere 213 zijn wel oude kaarten maar die zijn nooit verzonden. Na het overlijden van Gerard, is de verzameling van ansichtkaarten in 2023 overgedragen aan De Historische kring Stad en Ambt Almel. > De website mijn-almelo.nl zal in 2024 worden overgedragen aan de Historische Kring. Voor deze website zijn de ansichtkaarten verdeeld over drie stadsdelen: Noord, Midden en Zuid. Ieder stadsdeel heeft een submenu met een onderverdeling in wijken en/of straten. Het menu blijft altijd boven aan iedere pagina zichtbaar en is ook onder aan iedere pagina via de knop 'Menu' snel bereikbaar.

Via de menuknop Database is een overzicht van de hele verzameing te raadplegen en zijn alle kaarten individueel te bekijken.

De opzet van de verzameling is, naast de gemakshalve indeling in Noord, Midden en Zuid, mede gebaseerd op de plekken waar Gerard zijn jeugd doorbracht en de omgevingen die in die tijd voor hem belangrijk waren.

Een integraal onderdeel van de verzameling is mijn Almelo-Bibliotheek, een overzicht daar van is te raadplegen via het tabblad Gebruikte bronnen.


Korte toelichting bij de onderdelen van de submenu's


Noord 1 Het Twentse leven in vroeger tijden
Voorafgaand aan de verschillende wijken zijn hier algemene kaarten geordend die betrekking hebben op het leven in Twente. De gemeenschappelijke waarde zit in het
feit dat ze allemaal min of meer wat van Almelo en/of haar inwoners weergeven.
Voor de overzichtelijkheid zijn ze onderverdeeld in 5 hoofdstukjes. Te weten:
1 Boerderijen & Landschappen
2 Mensen & Activiteiten
3 Binnenshuis
4 Fantasie kaarten
5 Reclame ansichtkaarten

Noord 2 van Sluitersveld tot Klokkenbelt.
Een deel van de Ootmarsumseweg tussen Mariaparochie en Almelo en ook de Rumerslanden zijn in dit menudeel opgenomen. Het loopt door tót aan het voormalige Diaconessenhuis bij de 3-sprong gevormd door de Ootmarsumsestraat en Vriezenveenseweg. Dat gedeelte is deels bij menudeel 3 en deels bij menudeel 6 onder gebracht.

Noord 3 Omgeving Klokkenbelt
Dit deel toont de oude villa Tilanus op de plek van de latere Klokkenbelt, het voormalige Diaconessenhuis, de naastgelegen dokterswoning en het Christelijk Lyceum dat later de R.K.H.B.S. Pius X werd. Al die gebouwen zijn verdwenen evenals het Verpleeghuis Eugeria dat tussendoor op de plek van het Diaconessenhuis gevestigd was. Alleen het gebouw "de Klokkenbelt" heeft tot nu (2020) de tand des tijds doorstaan.

Noord 4 Tussen Kolthofsingel en Sluiskade
Dit hoofdstuk had ook Haghoek en Rosarium genoemd kunnen worden. Het was in de indeling van de verzameling wat lastig in te passen. De titel geeft globaal de plaatsen weer van de betreffende ansichtkaarten. Al valt de Vriezenveenseweg ten noorden van de Kolthofsingel er net buiten. Het zij zo.

Noord 5 t&m 8
Deze hoofdstukken bevatten de kaarten van de Sluiskades, van het stukje Ootmarsumsestraat tussen Klokkenbelt en Vriezebrug, de Ootmarsumsestraat tussen Vriezebrug en Oranjestraat en Het Kasteel met omgeving Gravenallee.

Midden 9 t&m 19
Na de Oranjestraat, een uitstapje rechts richting Hantermanstraat-Prins Hendrikstraat-Julianastraat en uiteraard de Georgius kerk komen vervolgens de Boddenstraat en de Brugstraat inclusief de brug bij het Scheepvaarthuis van alle kanten aan de orde. Daarna gaan we terug naar de Grotestraat Noord die vanaf de Oranjestraat gevolgd wordt richting Verkeershuis. Via de oude Markt en oude Haven gaat het dan langs het in de vijftiger jaren gedempte kanaal, door de Egbert Gorterstraat ( toen nog stationsstraat geheten ) naar de stationsomgeving.
Daarna maak ik een sprongetje naar het gebied tussen Bornsestraat en Gravenallee. Dat is ( niet geheel logisch) bij het stadsdeel midden ondergebracht. Het blijft toch lastig om alles exact af te bakenen. Het is wel naar beste vermogen gedaan, zullen we maar zeggen. Maar suggesties voor een betere indeling zijn zeer welkom.

Zuid 20 t&m 29
Eerst een paar kaarten van de Kerkelanden en Aaldrinkshoek. Dan is de Wierdenschestraat met omringende straten aan de beurt. Vervolgens de Bornerbroeksestraat, Violierstraat en De Riet. Daarna de Bornsestraat, de Grotestraat Zuid met aan de ene kant De Molenstreng, 't Schokland en De Werf en aan de andere kant de Veemarkt ofwel Oude Koemarkt. Daarna resteert alleen de Beeklust.

Algemene toelichting bij het menu-onderdeel Bedrijfspost & reclame


Ansichtkaarten werden in de vorige eeuw veelal, bij gebrek aan internet en telefoon, ook gebruikt als communicatiemiddel. Maar uiteraard was er ook de gewone post en diverse reclame-uitingen. Ter aanvulling van de kaarten bevat de verzameling daarvan ook het e.e.a.
( momenteel 7 augustus 2022 totaal 150 items ). Deze items zijn aan deze site toegevoegd. Te weten:

1 Bedrijfspost --- 2 Suikerzakjes --- 3 Sluitzegels --- 4 Lucifermerken --- 5 Overige reclame-uitingen

Hierbij is, net als voor de ansichtkaarten, een hoofdstukindeling van 1 t/m 29 aangehouden.

Tot slot:


Deze website is een verlengstuk van een hobby die veel plezier heeft gegeven, maar ook veel tijd en aandacht vergde. Het jarenlang verzamelen van ansichtkaarten van Gerard's geboortestad Almelo, waar hij tot zijn 20e ook woonde, resulteerde uiteindelijk in het zichtbaar maken van de verzameling voor mensen die geïnteresseerd zijn in Almelo van vroeger. Het, autodidactisch leren bouwen van een website, vergde een zeer aanzienlijke tijdsinvestering, maar gaf ook veel voldoening. Dit is versie 2 van de eerste site die hij heeft gemaakt. De website is echter NIET gemaakt om handelaren te voorzien van materialen. Daarom hierbij:

Spelregels met betrekking tot copyright voor deze website:


Veel plezier bij het bekijken van de verzamelingcopyright menu facebook