Mijn-Almelo
Wandelingen

W1 Sluitersveld

Het startpunt van deze route ligt aan het eind van de Ootmarsumsestraat. Daar is anno 2016 een groot kruispunt met stoplichten. Links ligt nu de Sluitersveldssingel. Die ging in de 60er jaren niet verder dan de Baniersweg. Het nieuwe deel ( van Baniersweg tot Ootmarsumsestraat ) is op het kaartje tussen de nummers 12 en 2, aangegeven met een blauwe stippellijn.

..
We starten bij nr. 1 Garagebedrijf Snijders op de hoek van de Krommendijk. Vroeger was dat een fietsenwinkel. Op de ansichtkaart hieronder,
is te zien hoe het er richting Mariaparochie in 1904 uit zag. Richting Sluitersveld, zag je in de 60er jaren eerst nog een paar kleine huisjes en dan
2 Cafė Restaurant de Kroon. Daar heb ik helaas geen foto van. Het moest plaats maken voor de Sluitersveldssingel, anders had het midden op
't kruispunt gestaan. Het suikerzakje rechtsboven vermeldt de naam van de eigenaar: H.W. Kleijsen met adres: Ootmarsumsestraat 456, tel. 3275.
Ik herinner me nog wel diverse bruiloftsfeesten die daar gevierd werden. Verlanglijstjes deed men toen nog niet aan. Het was gebruikelijk om een enveloppe met inhoud te geven. Maar die werd pas bij het naar huis gaan overhandigd. Het bedrag dat er in zat was afhankelijk van hoe goed de obers hun best gedaan hadden. Werden de lege glazen snel weer vervangen door volle dan ging er meer geld in de enveloppe. Liepen ze niet zo hard, dan werd het minder.


Vanaf Snijders steken we over en lopen door de Ootmarsumsestraat richting de stad tot aan de derde straat links: 3 de Verzetslaan . Daar gaan we in. Momenteel ( augustus 2016 ) ziet het eerste deel er uitermate troosteloos uit. Overal hekwerken en niets te bereiken. Er is een grootschalige renovatie van nagenoeg de hele wijk gaande. Aan het eind van de wijk, net voorbij het renovatiegedeelte komen we bij 4 de Canadahof. Daar woonde Gerard tot zijn 6e op nr.23. Op de kaart en de foto's is te zien dat er hier, behalve de begroeiing en de auto's, weinig tot niets veranderd is.


We draaien ons weer om en gaan terug richting Ootmarsumsestraat. Na ongeveer 50 meter zien we rechts 5 de speeltuin . Op de luchtfoto links ( uit de 50er jaren ) is het nog een keurige speeltuin. De foto van nu rechts laat zien dat het verval is ingetreden. Gerard ging er in de 50er jaren naar toe om te spelen in de speeltuin. En 1x per week in het verenigingsgebouwtje ging hij als klein jochie naar de knutselclub. Zelfs nadat hij verhuisd wasbnaar de Sluitersveldssingel bleef hij dat doen.

We lopen door tot we weer bij de Ootmarsumsestraat zijn, ( bij punt 3 ) slaan daar linksaf en lopen een klein stukje tot aan de volgende weg links. Dat is 6 de Rappersweg . Die loopt in een T-vorm. Foto 6 is anno 2016. Als we doorlopen tot het eind van de poot waar we nu staan, zien we de Rappersweg zowel links als rechts. We zijn nu bij 7 . Ongeveer vanaf dit punt twee foto's. De eerste nog met de fabriek van Hedeman. De tweede, 50 jaar later, laat de verandering zien.

.


Als we verder gelopen zijn tot aan de fabrieksstraat, dan zien we schuin rechts voor ons bij 8 het restant van wat eens de fabriek van Hedeman was. Men heeft, in Almelose wijsheid, toch oog voor historie.Het pleintje waar we staan heet zelfs Hedemanplein.

Als we, nog steeds bij 8 , nog wat verder naar rechts draaien zien we de achterzijde van "de Trefhoek" heden ten dag. (foto links)
Dan lopen we weer door richting de Ootmarsumsestraat en we kijken nog even om. Zo ziet dan de Fabrieksstraat er uit in 2016. (foto rechts)

We zijn nu bij punt 9 aangekomen: Hoek Ootmarsumsestraat-Fabrieksstraat. Daar is sinds mensenheugenis en tot op de dag van vandaag "de Trefhoek". Hieronder weer een oude en een nieuwe foto.

We gaan rechtsaf een eindje terug over de Ootmarsumsestraat in de richting van de foto's hierboven. Aan de overkant van de straat zien we eerst de Heetveldsweg een eindje verder Cafetaria "Bartje", die er in de 50er jaren al was, de Baniersweg en 150 meter verder bij punt 10 een boerderijtje waarin nu een bakker is gevestigd en rechts daar van een kapperszaak "Hair by Riny" en de bloemenwinkel van Koenderink. Het rechter gedeelte, de bloemenwinkel is bijgebouwd. Vroeger had Koenderink Sr. in het linker gedeelte een Végé kruidenierszaak.
Tussen het boerderijtje en de Végé liep een zandpad naar de Baniersweg. Dat pad is nu geasfalteerd.

We steken over en gaan het pad op richting Baniersweg. Links zien we anno 2016 een moestuin waar in Gerard's jeugd direct aan het pad overheerlijke kruisbessen groeiden. Die waren vrij te plukken ( als de eigenaar geen slechte bui had, want dan mocht het niet ! ). Bij 11 gaan we rechtsaf de Baniersweg op tot aan 12 de Sluitersveldssingel.

Op de plek waar je vroeger alleen linksaf of verder rechtdoor kon gaan we dan linksaf en lopen langs het hoekhuis en de eerste rij met flats. Gerard woonde in het 2e portiek 1-hoog rechts, op nummer 265. Kolenboer Spanjaard kwam geregeld en zeulde de zo geheten 'nootjes 4' kolen, per zak een halve mud ofwel 35 kilo, zak voor zak naar boven en schudde ze leeg in het op het balkon gemetselde kolenhok. Na de introductie van de gaskachel ging het kolenhok dienst doen als hondenhok. Nog later, zijn de kolenhokken gesloopt en de balkons dichtgemaakt. Op de foto's is te zien hoe de flat er nu uit ziet.

Bij 13 de Heetveldsweg gaan we weer linksaf. Aan de rechterkant zien we nu ( 2016 ) een vrij grote kale vlakte en daarachter de Sint Jozefkerk. Op die vlakte stonden op de hoek Sluitersveldssingel-Heetveldsweg een Kleuterschool, op de hoek Heetveldsweg-Karel Doormanstraat de Bonifatiusschool en op de hoek Karel Doormanstraat-Sint Jozefstraat de Sint Jorisschool. Allemaal nog te zien op de oude luchtfoto.

....
We lopen voorbij de Lammershuis tot aan 14 de kruising met links de Kremer. Wij gaan daar rechtsaf de Karel Doormanstraat in. Op de foto's zien we wat er geworden is van de twee scholen.

Aan het eind gaan we even rechtsaf de Sint Jozefstraat op om 15 de Sint Jozefkerk nog eens te bekijken. Daarna draaien we weer om en lopen door de Sint Jozefstraatrichting Ootmarsumsestraat.

....
Tot aan de Ootmarsumsestraat is de Sint Jozefstraat nog redelijk gelijk gebleven maar vanaf punt 16 de kruising met de Ootmarsumsestraat, waar we oversteken en verder rechtdoor gaan, is alles veranderd. Iemand die, al meer dan 40 jaar weg is uit Almelo, zal daar niets meer herkennen. Alles van Hedeman, en complete straten zijn verdwenen en het gebied is volledig herbouwd. We vervolgen de St. Jozefstraat aan de andere kant van de Ootmarsumsestraat tot aan 17 het kanaal Almelo-Nordhorn. Daar zien we links het volledig authentiek gerestaureerde "Linkerbruggetje", vernoemd naar de ernaast wonende boerderijbewoner Linker. Recht vooruit zien we 18 het Banis Gemaal met de betonnen 'duikers' in het kanaal. Daar zat Gerard vroeger vaak te vissen met een klein bamboehengeltje. En 's-winters was het kanaal een zeer geliefde schaatsplek. Als we dan weer omdraaien zien we de huidige St Jozefstraat vanaf het kanaal ( de vierde foto hieronder ). Drie van de vier foto's hieronder zijn genomen vanaf de overkant van het kanaal. De foto van het gemaal is genomen vanaf het Linkerbruggetje.

.....
We draaien weer om en lopen schuin over het grasveld naar 19 waar eens, de Tubantiastraat en de Tukkertstraat waren.
Op de ansichtkaarten is te zien hoe die 2 straten er uit zagen.

.....
En de foto's eronder laten weer zien wat er anno 2016 van over gebleven is. Bij punt 20 hoek Tukkertstraat-Ootmarsumsestraat gaan we links af.

.....
De Ootmarsumseweg volgen we nu tot aan de Vriezenveenseweg. Onderweg komen we onder andere nog langs de nu zeer uitgebreide fietsenzaak van Smit, die tegenwoordig op 2 panden na het hele stuk tussen Tukkertstraat en Blauwhuisweg beslaat. Enkele foto's en kaarten illustreren vroeger en nu op het deel Tukkertstraat-Vriezenveenseweg tot aan 21. Het viaduct bij de Brandersweg.

.....
Bij 21 de Brandersweg zien we dan het, in de begin 60er jaren aangelegde, viaduct waar de van Rechteren Limpurgsingel over loopt.

.....
We gaan er onderdoor en na ± 100 m. komen we dan bij 22 eindpunt van deze wandeling, waar we recht voor ons de Klokkenbelt zien.

.....
Bij de eerste foto keken we nog even om achterom naar het viaduct. De tweede foto is van de nieuwbouw op de plek van het vroegere Diaconessenhuis, dat plaats maakte voor het verpleeghuis Eugeria dat, op zijn beurt, inmiddels ook weer gesloopt is. De 3e foto is een kaart waarop te zien is hoe de driesprong er in 1915 uit zag en de 4e daarnaast geeft een mooie vergelijking met hetzelfde punt 101 jaar later.

copyright menu facebook