Mijn-Almelo
Wandelingen

W2 Klokkenbelt Vriezenveenseweg Haghoek Rosarium Vriezelaan Ootmarsumsestraat Klokkenbelt

1 Start- en eindpunt van deze wandelroute is de Klokkenbelt aan de Vriezenveenseweg. We lopen eerst richting Haghoek, daarna door het wijkje Rosarium, steken de Ootmarsumsestraat over naar de Vriezelaan en komen via de Ootmarsumsestraat terug bij de Klokkenbelt. Eerst een paar foto's van vroeger en nu bij het startpunt. Tot in de dertiger jaren stond daar Villa Tilanus foto. Na de sloop lag het terrein eerst jaren braak. Na WOII werd er gebouwd en in 1950 opende dr. W. Drees ( die van de AOW ) het "Tehuis voor Ouden van Dagen" de Klokkenbelt. Aan de overkant van de straat stond het Christelijk Lyceum met als onderdeel de voormalige villa van dr. de Vlieger van het Diaconessenhuis dat daarnaast aan de Ootmarsumsestraat lag. In het gebouw werd later de R.K. HBS Pius X gevestigd. Nu staan er huizen.

..
2 Hieronder ons startpunt anno 2016. Bij de Klokkenbelt is een complete vleugel vóór het oude gebouw geplaatst. De oude klokkentoren is nog amper zichtbaar. Op foto de woningen aan de overkant in aanbouw. Op foto de richting waarin we gaan lopen.
De witte woning in het midden van foto 4 staat op de hoek van de Vriezenveenseweg en de Volkerinkstraat..

We lopen richting Vriezenveen tot aan de kruising 3 met links de Kolthofsingel en rechts de Sluitersveldssingel. Daar gaan even rechts kijken bij de van Rechteren Limpurgsingel 4 De foto toont de ' nieuwe ' kruising met de van Rechteren Limpurgsingel in de zestiger jaren.
We gaan weer terug naar de Vriezenveenseweg en van daar rechtsaf naar punt 5 de driesprong - Tijhofslaan.
De foto's hieronder tonen die driesprong met een tijdsverschil van 63 jaar. Het is er enigszins veranderd. .
...

We gaan nu linksaf de Tijhofslaan in en zien dan bij 6 het park in het midden. We lopen er rechts langs.


Vervolgens komen we bij 7 de kruising met de Kolthofsingel. Daar gaan we rechts af om een kijkje te nemen bij het Christelijk Lyceum aan 8 de rotonde tussen Kolthofsingel en Noordikslaan. De foto's tonen het gebouw in de 60er jaren (net klaar), en in 2016. Er komt nu weer een verbouwing.


...

We steken de Kolthofsingel over en lopen dan weer terug naar 9 de Tijhofslaan, foto . Daar gaan we rechtsaf. Foto en geven een indruk van het middenpark, waar tot 1953 de Vrielinksboerderij annex stadsmuseum, annex Molenmuseum stond. Die is afgebroken en er is tot nu niets voor in de plaats gekomen. Kennelijk vonden "wijze" bestuurders dat afbreken minder kost dan renovatie en onderhoud. Jammer. We komen dan bij het Rosarium ( of wat daar van over is ). Foto toont wat u ziet als u even omkijkt.

Hieronder weer een paar oude ansichtkaarten. Op kaart heet het gebouw Oudheidkamer op kaart heeft het de naam Vrielinksboerderij en kaart is een pentekening gemaakt door C.J. van Mossel, die kaart is verstuurd in 1946. De boerderij deed toen naast Oudheidkamer ook dienst als Molen Museum. Kaart is op ongeveer de zelfde plek genomen als de laatste foto hier boven dus vanaf het Rosarium
...

...
10 Nu lopen we een rondje om en even in het kleine plantsoentje genaamd Rosarium. Hieronder vroeger in volle glorie.

De eerstvolgende vier foto's geven een indruk van de situatie in 2016. De vijfde foto is een armzalig uitziende gedenksteen die in het parkje onder een boom verscholen ligt. De tekst is amper leesbaar en luidt volledig: " In het Almelose gemeentearchief worden de plannen bewaard van het rond 1925 aangelegde Rosariumpark in het Noorderkwartier van Almelo, een ware lusthof in die tijd. Vele families wandelden daar. Toen vielen de eerste bommen op Almelo op 11 juni 1940. Gemeentetuinman Hendrik Meulenbelt was zojuist met onderhoudswerk aan de rozen bezig en verzorgde perken en hagen. Enkele vliegtuigen cirkelden boven het Rosarium. Het waren een Engelse en een Duitse jager. Een scherp fluitend geluid begeleidt een inslaande bom. Vier oorverdovende explosies verscheurden de stilte en het rustieke plantsoen werd in luttele seconden volkomen verwoest ! Ontwortelde struiken werden zomaar weggeslingerd. In de omgeving van het plantsoen sneuvelden alle ruiten. Deuren werden ontzet. Er vielen zeven slachtoffers: Tuinman Hendrik Meulenbelt, Pleunis Johannes van Toledo, Dientje van Toledo-Sprenger, Jozef Krispijn, Jacobus Underberg, Gerrit Smit en Albertus Hendriksen. Daaronder waren kinderen van 7 en 14 jaar. Enkele dagen later werden de slachtoffers onder grote publieke belangstelling ter aarde besteld. Tussen 1948 en 1954 werd ter herinnering aan de gevallenen een berken kruis in stand gehouden. In 1949 legden koningin Juliana en prins Bernhard in gezelschap van, burgemeester Mr. Ravesloot van Almelo ter plekke een krans. De 'Stichting Gedenkteken Rosarium' plaatste in 2001 een sober gedenkteken ter blijvende herinnering aan deze oorlogsslachtoffers. ". Daarnaast de kranslegging in 1949 door Koningin Juliana en Prins Bernhard.


...

Als je, naast de foto uit 1949, ziet hoe deze steen er nu bij ligt kun je je niet aan de indruk onttrekken dat er op deze wijze snel een einde komt aan de "blijvende herinnering" die de stichting voor ogen had. Persoonlijk vind ik het meer dan beschamend voor het gemeentebestuur dat ze dit laat gebeuren. Als er anno 2016 meer dan 60 miljoen af kan voor een kolossaal prestigeobject zijnde een nieuw stadhuis, is er dan niet ergens een kruimeltje van dat bedrag te vinden om wat respectvoller hiermee om te gaan?

We lopen verder naar 11 en zien dan de voormalige Emmauskerk, ( beter bekend als Noorderkerk ) Het gebouw doet geen dienst meer als kerk. Het is in 2008 volledig gerestaureerd en won daarmee de wisselprijs voor stadsherstel.

We draaien om en gaan terug over de Tijhofslaan tot aan 12 de driesprong Tijhofslaan-Parkweg en daar slaan we rechtsaf de Parkweg in. Foto toont de huidige situatie. Foto is een mooie overzichtsfoto uit 1946.Links van onder naar boven: de Tijhofslaan vanaf de Sluiskade Noordzijde tot aan de Vriezenveenseweg. Bij de eerste zijstraat links ( de Vissedijk ) bovenstaande kerk. Iets verder naar boven het Rosarium en rechts daarvan die merkwaardige driehoek bij de Parkweg. In het midden Rechts de Vriezebrug en in het verlengde de Ootmarsumsestraat waar de Parkweg op uit komt. Midden onder, aan het kanaal Almelo-Nordhorn en met een enorm leeg veld erachter: de Rijks HBS, die later Erasmuslyceum werd.

.

Via de Parkweg lopen we nu naar 13 de hoek Parkweg-Ootmarsumsestraat. Daar ziet u op de hoek,(eerste 2 foto's) de villa waar de dichter J.C. Bloem vanaf 1915 enkele jaren heeft gewoond. Aan de overkant de villa op de hoek Vriezelaan - Ootmarsumsestraat (foto rechts).

.

We steken over en lopen door de Vriezelaan naar 14 de hoek Kogellaan - Vriezelaan. De witte villa op ansichtkaart is Vriezelaan nr 2. in de zestiger jaren. Hij is nu verscholen achter een meters hoge heg zoals te zien is op foto gemaakt augustus 2016. En dan foto , nieuwsgierig als we zijn, ook even gluren achter de heg.

We wandelen weer over de Vriezelaan terug naar punt 15 de hoek van de Ootmarsumsestraat. En gaan rechtsaf richting Klokkenbelt. Hieronder het straatbeeld daar met 106 jaar tussenruimte.

.

Nog een paar foto's van Villa's aan beide kanten van dit stukje Ootmarsumsestraat. Aan de overkant naast de villa van Bloem een mooie witte villa, met foeilelijke aanbouw en een bord verboden toegang voor onbevoegden voor de oprit. Daaronder 3 villa's aan de rechterkant van de weg.

"

We zijn al weer aangekomen op de driesprong Ootmarsumsestraat - Vriezenveenseweg. Deze wandeling begon bij de Klokkenbelt en eindigt er ook. Daarom ter afsluiting een foto van de huidige in- en uitrit van de Klokkenbelt en daarnaast hoe het er in de vijftiger jaren uitzag met schooljeugd in de pauze.

copyright menu facebook