Lijst van gebruikte literatuur en fotoboeken

Titel Jaar Schrijver en/of Samensteller Uitgever
1
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almelo over het jaar 1889. 1890 Kamer van Koophandel en Fabrieken Almelo. Snelpersdrukkerij Sommer Almelo.


2
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almelo over het jaar 1892. 1893 Kamer van Koophandel en Fabrieken Almelo. Drukkerij Sommer Almelo.


3
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almelo over het jaar 1902. 1903 Kamer van Koophandel en Fabrieken Almelo. Electr. Drukkerij Sommer Almelo.


4
Reglement der zangvereeniging "Euterpe". 1912 Zangvereeniging Euterpe. Drukkerij D.L. Mendels, Almelo.


5
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almelo over het jaar 1912. 1913 Kamer van Koophandel en Fabrieken Almelo. Electrische Drukkerij Lulof Almelo.


6
Programma Weldadigheidsavond 1914 Het Kinderkoor Drukkerij Hilarius Almelo.


7
Programma Volksconcert 1914 Jeanne Salomonson-Asser, sopraanzangeres uit Almelo. Drukkerij Hilarius Almelo.


8
Programma en liedboek Openbare Vergadering 1915 Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht Afdeeling Almelo. Drukkerij Hilarius Almelo.


9
Tekstboekje Concert 1915 Almelo's gemengd koor "Excelsior" Drukkerij Wed. Jans Almelo.


10
Programma van de 2e uitvoering 1915 Dames Gymnastiekvereeniging Door Inspanning Ontspanning Electr. Drukkerij De Ster Almelo.


11
Tekstboekje Concert 1915 Volkszangvereeniging van Hengelo Electr. Drukkerij Firma Wed. J. W. Jans.


12
Tekstboekje voor de uitvoering. 1916 Gemengde zangvereeniging "Euterpe" Drukkerij D. L. Mendels, Almelo.


13
Programma Kerkconcert. 1916 Chrt. Gemengd Dubbel Kwartet "Met z'n achten" Electr. Drukkerij Lulof & Co. Almelo.


14
Ons Twenthe Proza en Poëzie uit en over Twenthe 1919 Samensteller Mr. G.J. ter Kuile Omslagontwerp André Vlaanderen Almelo. W. Hilarius Wzn


15
Het schip, van oude tijden tot heden 1890 P. Hofman G.J. Peddemors Almelo Koffiebranderij-Theehandel


16
Zwerftochten door Twenthe 30erJ. P.M.Hartkoorn directrice verkeershuis Verkeershuis Twenthe, Grootestraat 80 Almelo


17
De opkomst van Almelo en Omgeving 1947 2e druk Mr.G.J. Ter Kuile Sr. N.V. de Erven J.J. Tijl te Zwolle
18
Twentsche Eigenheiers 1947 Mr. G. J. Ter Kuile sr. N.V. W. Hilarius Wzn Almelo

19
Telefoongids voor ....Almelo.... 1958 Centrale directie der PTT J. van Boekhoven Utrecht

20
Beroepenlijst van telefoonabonnees ...Almelo... 1960 Afdeling Beroepentelefoonlijsten Uitgeverij "Twente"Hengelo (O.)

21
Folder Almelo uw stad, Dijkers uw bakker 60erJ. Bakkerij Dijkers Gemeente Almelo22
Folder Nutsspaarbank 60erJ. Nutsspaarbank Almelo Stichting de Nutsspaarbank

23
"Een dozijn wenken" folder voor nieuwe medewerkers 60erJ. Stoomspinnerij "Twenthe" Almelo Stoomspinnerij "Twenthe" Almelo
24
Wegwijzer voor Almelo 196* Heutink's Boekhandel Heutink's Boekhandel Almelo

25
Fotogrammetrische kaart 28 G Almelo 1965 Topografische dienst Delft Departement van Defensie

26
Kent u ze nog ... de Almeloërs 1973 J. Gorselink Europese Bibliotheek, Zaltbommel

27
Almelo vroeger en thans 1975 Okker 1936,
2e uitgave Hagens 1975
W.G. Witkam, Enschede.28
Van Boerenland tot stadsrand 1976 G.J. Eshuis W.G. Witkam bv, Enschede.29
Eenmaal Andermaal 1977 G.J.H. Vloedbeld Gemeente Almelo30
Verdwenen plekjes Almelo 1979 Jan Tuttel Technipress Groningen31
Almelo in kleine monumenten 1979 Vloedbelt, Broekhuis Boekhandel Broekhuis ( via Twentsche courant )32
Almelo in oude ansichten deel 1 1979 Hagens, Nieuwert Azn. Europese Bibliotheek, Zaltbommel33
Almelo in oude ansichten deel 2 1983 Jac. Nieuwerth Azn. Europese Bibliotheek, Zaltbommel34
St. Catharina-Klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht Op de Glaan 1983 Adriaan Roelofs Historische kring Losser35
De Hoofdstraat te Almelo
in 1873 en 1980
1984 P.J.Lutgers en G. Prinsen Stichting Stadsherstel Almelo36
Het Rectorshuis en zijn bewoners 1984 Sipke L. Dronkers Twents Gelders Uitgeverij Witkam b.v., Hengelo37
Almelo ( 24x36 - 6x6 - 6x9 ) 1985 Bax, Elbertse, Heier Stichting 10 jaar Stadsvernieuwing Almelo38
Historie van Almelo 1985 G.J.I. Kokhuis Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam bv, Hengelo39
Heemschut, juli 1986 no.7 1986 Bond van Heemschut Bosch & Keunig Baarn

40
Ootmarsumsestraat
3000 jaar oude handelsweg
1988 Hennie Gerritsen
"wijkarcheoloog Sluitersveld"
De Trefhoek

41
Oud-Almelo in
schilderijen en tekeningen
1988 R. Kampman Europese Bibliotheek, Zaltbommel
42
Foto Atlas Overijssel 1989 Topografische Dienst Meppel Robas-Produkties - Topografische Dienst
43
100 jaar Kanaal Almelo - Nordhorn 1990 Klaas Goïnga Provincie Overijssel
44
De Grote Kerk in Almelo 1990 drs. O. Mulder e.a. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Almelo
45
Almelo Alom 1990 Nico van Dijk Broekhuis Hengelo Ov.
46
De draad van de Toekomst 1991 J.L. de Jager Walburg Pers Zutphen
47
Veldnamen in Almelo 1991 Commissie voor Veldnamen van de Culturele Raad Overijssel Uitgeverij Van de Berg, Enschede
48
Van Bedeelhuis tot Zorgcentrum 1992 J.G. Dubbink Stichting De Klokkenbelt
49
Almelo in het verleden 1992 Kokhuis & Kroeze van de Berg, Enschede
50
Almelo een veranderende stad 1993 G. Vloedbeld ; J. Kruisdijk van de Berg, Enschede
51
Sint Jozefparochie Almelo 1993 G.J. Ribbert St.-Jozefparochie, Almelo.
52
Het Gezicht van Nederland ALMELO 1993 Buijs, Klein Elhorst Gemeente Almelo ( via Uniepers Abcoude )
53
Almelo 1993 Hammink en Koel Stichting Almelo in woord en beeld
54
75 jaar Woningstichting
St. Joseph Almelo 1919-1994
1994 drs C.A.J. van den Broek Woningstichting St. Joseph Almelo
55
Het Stadhuis van Almelo
Het laatste ontwerp van J.J.P.Oud
1995 Marijke Kuper Gemeente Almelo
56
Almelo een (tijds)beeld van een stad 1996 Twents MBO college Almelo Lochemdruk in opdracht van Gemeente Almelo
57
De Almelose Patriottenbeweging 1997 J.Abbes v.d. Berg Enschede
58
Almelo in kleur 1955 - 1965 1997 Peter Leeuwen A.P. Leeuwen
59
Schalderoi, Hart van Almelo 1997 Leidy Wohlgemuth - Rooze Leidy Wohlgemuth - Rooze
60
Schalderoi, Hart van Almelo
en omgeving) deel 2
1998 Leidy Wohlgemuth - Rooze Leidy Wohlgemuth - Rooze
61
Almelo Zeven wandelingen
door Stad en Ambt
1998 Jan Baggen Boekhandel HilariusBroekhuis
62
Almelo rond 1900 1999 Peter Leeuwen Peter Leeuwen63
Almelo vóór 2000 2000 Leeuwen en Vondeling Gemeente Almelo
64
Focus op Almelo 2001 Reinier Kampman Europese Bibliotheek, Zaltbommel
65
Twentse Wijsheden 2002 Wanschers-Eshuis, Witte Verba b.v. Ede
66
Schalderoi, hart van Almelo
dl3: Hantermanstraat en omgeving.
2002 Leidy Wohlgemuth-Rooze Leidy Wohlgemuth-Rooze
67
De St Georgiuskerk
in Almelo 100 jaar
2002 v.d. Broek, Ribbert, Vloedbelt St Georgiusparochie Almelo
68
De geschiedenis van de
radiologie in Almelo
2003 dr. C.J.L.R. Vellenga Almelose Radiologen en Twenteborg Ziekenhuis
69
Almelo vroeger en thans deel 2 2003 J.Okker ( Leidy Wohlgemuth-Rooze ) Leidy Wohlgemuth-Rooze
70
Masterplan Almelo 2004 Stuurgroep Masterplan Gemeente Almelo
71
Levensverhalen uit het Sluitersveld 2004 8 bewoners Sluitersveld Woningstichting St. Joseph Almelo
72
Almelo Gravenallee en Wateregge 2006 Reinier Kampman Aprilis bv Zaltbommel
73
Onvoltooid Verleden Tijd
jodenvervolging in Almelo
2006 C.B. Cornelissen De Bruyn Oldenzaal
74
Leven aan de rand van de republiek
Stad en gericht Almelo 1580-1700
2006 Cor Trompetter Bert Bakker Amsterdam
75
Het Schuldboek van Arend Kenkhuis 2008 Van der Riet, Kuiper, Trompetter Aksant Amsterdam
76
Almelo De Riet 2008 Joep Scheffer Gemeente Almelo
77
Schalderoi, hart van Almelo
dl 4 Haven, Markt en omgeving
2008 Leidy Wohlgemuth - Rooze Leidy Wohlgemuth - Rooze
78
Toen en Nu 2009 Jubileumbundel Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo
79
Almelo Verdiept 2009 Historie van een spoorlijn Prorail & gemeente Almelo
80
Almelo in kleur deel II, 1952-1979 2013 Peter Leeuwen Peter Leeuwen
81
Wandelen door Almelo 2014 G. Olthof Particuliere produktie van G. Olthof, Woerden
82
Almelo in de Jaren tachtig 2016 Peter Leeuwen Peter Leeuwen
83
Almelo, tussen 1900 en 1970 2016 G.Olthof Particuliere produktie van G. Olthof, Woerden
84
R.J.Schimmelpenninckstraat geschiedenis en verhalen 2018 Jeannette van Ditzhuijzen Ditzhuijzen / Geitenbeek
85
Wijkkrant Sluitersveld,
editie voorjaar 2020.
2020 Redaktie Wijkkrant St. Wijkkrant Sluitersveld